HARDHETSKALA

Tresorters hardhet er ofte gitt ved Brinells hardhetsnummer (BHN) som angir materialets evne til å motstå plastisk (varig) deformasjon. Høy BHN betyr hardere treverk.

Vi har her listet opp de vanligste tresortene på gulv i norske hjem. Kan hjelpe deg å finne hvilken tresort du har om du er tvil, og hvilke behandlinger som passer tresorten.

Eik er den vanligste lyse tresorten som skiller seg ut med høy konsentrasjon av garvesyre og taniner i treverket. Disse stoffene forårsaker en kjemisk reaksjon mellom gulvolje som brukes til innfarging og vannbasert lakk, som i mange tilfeller gjør at gulvet får misfargede områder (oftest grønnskjær om det er lyse farger). Vi bruker produkter som forhindrer dette. Med riktig produktvalg kan eikeparkett behandles med de aller fleste behandlinger.

Furu og gran er lyse og blant de mykeste av tresortene. De originale tregulvene i eldre bygårder er oftest furu eller gran. Ettersom treverkene er såpass lyse og myke, anbefaler vi lys innfarging og lakk som behandling. Et lysere gulv vil skjule merker og mindre skader bedre enn et mørkt gulv.

Eik og furu/gran er de vanligste tresortene på gulv i norske hjem-

KONSEKVENS

Eik 3,9 BHN
Furu/gran 1,6 BHN

LYSE TRESORTER

Lønn 4,8 BHN
Ask 4,1 BHN/td>
Bøk 3,7 BHN
Bjørk 2,6 BHN

og andre harde lyssorter

MØRKE TRESORTER

Lønn 4,8 BHN
Ask 4,1 BHN/td>
Bøk 3,7 BHN
Bjørk 2,6 BHN

og andre mørke edeltre sorter

© Copyright 2019 | ART Parkettsliperi